Mycket i världen känns osäkert. Det pågår fortfarande ett krig i vår närhet. Det är lika långt från Malmö till Kiruna som Alingsås till Kyiv. Det globala uppvärmningen känns påtaglig och antalet miljöflyktingar ökar. Elpriserna sätter nya rekord oftare än Armand Duplantis. Det bubblar av missnöje i Iran och Kina, det är mycket som händer.

Samtidigt kan vi läsa om en som inte rubbas, en som också gått här på jorden och förstår vår oro över världens utveckling men som själv inte oroas. Som är frid personifierad, som är fridens herre. Som är densamme för Petrus, Augustinus, Martin Luther, William Booth, Dietrich Bonhoeffer som för dig och mig. Jesus från Nasaret.

Låt oss göra som generationer tidigare har gjort, se på honom, förtrösta på honom, följa honom och be om att få bli lika honom. Det behöver vår värld!

”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare” - Heb. 12:2
”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet” - Heb. 13:8

När människor åker hem från Nyhem 2023 önskar vi att de ska ha fått en förnyad, större kärlek till Jesus och en vilja att göra skillnad på sina orter genom att vara lika honom.

Därför är årets tema: Fokus: Jesus

Mer information >