Download as iCal file
Böneveckan för Kristen enhet
Vi samlas på zoom  https://zoom.us/j/94324170852 >
Tema: Bli kvar i min kärlek
Denna kväll leds av Svenska Kyrkan