Musikcafé

Fredrik Sturzenbecker

Lördag 7/3 kl. 18:00

Fredrik Sturzenbecker (gitarr och sång) är aktuell med skivan ”Bara med dig” och nu kommer han tillsammans med sin fru Monica R Sturzenbecker (sång) och Erik Wing (cello) till Lorensbergskyrkan lördagen den 7 mars kl. 18:.00 för en konsert. Mellan sångerna delger Fredrik sina berättelser om texterna som rör tro, brustenhet och hopp. På gudstjänsten den 8 mars kl. 11:00 predikar Monica och i samband med den framför hon tillsammans med Fredrik och Erik några sånger.

MUSIK - GEMENSKAP - FIKA