Leva med Bibeln

Vi startar 16/9 kl. 18:00. Håller på till ca. kl. 20:00. Vi planerar 10 torsdagskvällar. Avslutar 25/11. Uppehåll vecka 44. Vi börjar varje kväll med att äta soppa tillsammans. Tillfälle till socialt småprat. Hämta in varann sen förra veckan.. Därefter samtal i mindre grupper, ca 6 personer i varje. Antal grupper beror på hur många som kommer.

Vi utgår varje gång från en bibeltext. Läser den tillsammans. Alla får svara mycket kort på frågan: ”Vad i texten fångade din uppmärksamhet?” Därefter går vi till grupperna. Vi läser texten igen och stannar i huvudsak inför två frågor: först ”Hur påverkar texten ditt liv?” och sen ”Vad tar jag med mig från texten i veckan som kommer?” Sist ber vi för varandra.  Kanske samlas alla till slut och sjunger några lovsånger och tar emot Herrens välsignelse?

De första 1-3 gångerna är alla som vill välkomna. För att det ska fungera med planeringen av soppmåltiden måste man sen bestämma sig om man vill fortsätta - prioritera samlingarna i kalendern så att man kan vara med åtminstone de flesta torsdagar.