Välkommen att vara med på gudstjänst!

Lyssna på fler predikningar här >

Herren välsigne er och bevare er
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn

Söndag 29 mars 2020

Söndag 22 mars 2020