Vår fantastiska sånggrupp Besöksgruppen sjunger på omtyckta besök på olika boenden i kommunen. De sprider glädje, hopp och tro genom att sjunga älskade sånger! Kan du vara på något boende vid något tillfälle, är du så välkommen.

Var med och stötta dem i bön i deras viktiga uppdrag!

Vill du vara med och sjunga: kontakta Bengt Bjervås: 070-690 36 36

Program