Denna policy kan komma att uppdateras, återkom till denna sida om du vill hålla dig uppdaterad.

Varför och hur vi hanterar personuppgifter i Pingstförsamlingen i Kalmar

1. INLEDNING

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter . Detta gäller i hela EU. Vi behandlar personuppgifter i församlingen t ex medlemsregister och andra register. Vi måste följa dataskyddsförordningen för att skydda den personliga integriteten. Personuppgiftsansvarig är församlingen som juridisk person = styrelsen.

Hade vi svarat ja på någon av de tre frågorna nedan då måste ett dataskyddsombud utses.

 • Är ni en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett offentligt organ?
 • Har ni som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer?
 • Har ni som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i stor omfattning?

Vi svarar nej på alla och har inte utsett något dataskyddsombud.

2. DETTA ÄR VÅRA PRINCIPER

Vi ska alltid ha ordning och reda i arbetet med personuppgifter, vi ska alltid kunna svara på frågor från den som finns med i ett register, vi vill att alla registrerade ska ha förtroende för oss i styrelsen.

Ändamålsbegränsning: Vi samla bara in uppgifter för specifika ändamål och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.

Uppgiftsminimering: Vi samla bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet . Om vi bara behöver namn och telefonnummer för att administrera en lista registrerar vi inget annat för att "det kan vara bra att ha".

Korrekthet: Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdaterar dem vid behov. Vi har ansvariga för respektive lista och lagringsplats som upprättas.

Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt. Om en person avslutar ett uppdrag raderas personuppgifter på listan.

3. DETTA SKA VI KUNNA SVARA PÅ

 • Vem är personuppgiftsansvarig? Församlingens styrelse och lämpligast är att kontakta ordförande.
 • Vilka personuppgifter som finns i respektive register ska vi kunna svara på.
 • För vilket ändamål vi sammanställt personuppgifter ska vi kunna svara på.
 • Vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna ska vi kunna svara på.

4. ALLA HAR RÄTT ATT

 • Få tillgång till sina personuppgifter.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
 • Få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna.
 • Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

5. VÅRT SKRIFTLIGA REGISTER ÖVER VÅR HANTERING SKA BLI ELEKTRONISKT TILLGÄNGLIGT OCH SKA INNEHÅLLA

 • Namn och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige (styrelsen/ordf. ).
 • Varför vi behandlar personuppgifter (syftet med behandlingen av personuppgifterna).
 • Vilka kategorier av personer och personuppgifter vi behandlar.
 • Eventuella externa mottagare av personuppgifterna.
 • Tidsfrister för radering, hur länge uppgifterna sparas.
 • Vilka säkerhetsåtgärder vi har för att behandla personuppgifterna.

6. VÅRA REGISTER OCH LAGRINGSPLATSER

Detta är våra register:

 • Medlemsmatrikeln
 • Årsmötesvalen
 • Värdgruppslista
 • Nyhetsbrevslista
 • Månadsgivarlista
 • m. m.

Detta är våra lagringsplatser:

 • Google Drive
 • Arkivet
 • Pärmar på expeditionen
 • Anställdas datorer
 • Församlingens e-post
 • Matrikeln
 • Mailerlite (nyhetsbrev)
 • m. m.

Cookies

Denna webbsida använder cookies. Vi använder det för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbsida. Cookies används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbsidan. Du kan välja att godkänna att vi använder cookies under ditt besök genom att klicka på “Ok” i rutan längst ner på sidan.