Bön på tisdagar kl. 10

Inför Gud, en timme i bön & lovsång, onsdagar kl. 19

Bibelkvällar onsdagar kl. 19
7 februari, 6 mars, 10 april - Andens frukter, andens gåvor, andens dop

Sjukhuskyrkan

Vi stöder detta viktiga arbete i Kalmar.
Kontakt: Sjukhuspastor Daniel Holmberg: 0480-810 03
Läs mer >

Bilda

Vid många av våra aktiviteter samverkar vi med Bilda.
Läs mer >