Bön på tisdagar kl. 10

Inför Gud, en timme i bön & lovsång, onsdagar kl. 19

Bibelkvällar onsdagar kl. 19
7 februari, 6 mars, 10 april - Andens frukter, andens gåvor, andens dop