På söndagar

  • Barnen börjar söndagen genom att delta på gudstjänsten ca 10-15 minuter.
  • Därefter är det ett kort intro i gudstjänsten för att Äventyret ska börja.
  • Vi välkomnar alla barn att närvara den första stunden i samband med sång och dans på Äventyrssamlingen. Om barn är under fyra år och vill stanna kvar på hela Äventyret görs det i förälders eller annan vuxens sällskap.
  • Ibland bjuder i på frukt.
  • Vi följer Pingst Ungs planering utifrån texter och handledarmaterial i största utsträckning.
  • Vi håller Äventyret till en timme dvs till ca 12:15 – därefter välkomnar vi föräldrarna att hämta sina barn vid Äventyrslokalerna.
Vecka Text Ansvar
11 Jairos dotter, kvinnan med blödningar Joakim, Ivonne
12 Brödundret Joakim, Lilly
13 Palmsöndagen Lovisa, Kajsa
14 Påsken Joakim, Lilly
15 Påsklov - påskfilm Kajsa
16 Jesus går på vattnet Lovisa, Ivonne
17 Jesus och barnen Joakim, Kajsa
18 Nattvarden Lovisa, Lilly
19 Bön Joakim, Ivonne
20 Kristi Himmelsfärd Kajsa, Lilly
21 Pingst Joakim
22 Äventyrsavslutning Alla ledare - inslag i gudstjänsten