Detta blir församlingens fokus under 2024. Årshjulet består av något av det som händer under året.