Adventsgudstjänst
Träffar : 31
Mattias Gustavsson predikar om Jesus som kom för att ge oss både räddning och framtidstro. Hosianna.
Kören sjunger adventssånger.